Giant

 

 

MEN'S + WOMEN'S SPECIFIC BIKES SIZING 

 

 

 

 

MEN'S ROAD BIKES SIZING 

 

 

Inside Leg Length (cm)

Height

(cm)

160

162.6

165.1

167.5

170.2

172.7

175.3

177.8

180.3

182.9

185.4

188

190.5

193

195.6

 

66

 

XS

XS

XS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

68.6

 

XS

XS

XS

S

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

71.1

 

XS

XS

S

S

S

S

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

73.7

 

XS

XS

S

S

S

S

M

M

 

 

 

 

 

 

 

 

76.2

 

XS

XS

S

S

S

M

M

M

M

M/L

 

 

 

 

 

 

78.7

 

 

 

 

S

S

M

M

M

M

M/L

M/L

L

 

 

 

 

81.3

 

 

 

 

 

S

M

M

M

M/L

M/L

M/L

L

L

 

 

 

83.8

 

 

 

 

 

 

 

M

M

M/L

M/L

M/L

L

L

L

XL

 

86.4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M/L

M/L

L

L

L

L

XL

 

88.9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L

L

L

XL

XL

 

91.4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L

XL

XL

 

 

 

 

MEN'S HYBRID BIKES SIZING 

 

 

Inside Leg Length (cm)

Height

(cm)

152.4

155

157.5

160

162.6

165.1

167.5

170.2

172.7

175.3

177.8

180.3

182.9

185.4

188

190.5

193

195.6

 

 

66

 

XS

XS

XS

XS

S

S

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

68.6

 

XS

XS

XS

XS

S

S

S

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

71.1

 

 

XS

XS

S

S

S

S

S

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

73.7

 

 

 

 

S

S

S

S

S

M

M

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

76.2

 

 

 

 

S

S

S

S

S

M

M

M

M

 

 

 

 

 

 

 

 

78.7

 

 

 

 

 

 

 

S

M

M

M

M

M

M

L

 

 

 

 

 

 

81.3

 

 

 

 

 

 

 

 

M

M

M

M

M

M/L

L

L

L

 

 

 

 

83.8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M

M

M

M

L

L

L

L

L

XL

 

 

86.4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M

M

L

L

L

L

L

XL

 

 

88.9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L

L

L

L

XL

XL

 

 

91.4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L

L

XL

XL

 

 

 

 

 

MEN'S MOUNTAIN BIKES SIZING 

 

 

Inside Leg Length (cm)

Height

(cm)

152.4

155

157.5

160

162.6

165.1

167.5

170.2

172.7

175.3

177.8

180.3

182.9

185.4

188

190.5

193

195.6

 

 

66

 

XS

XS

XS

XS

S

S

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

68.6

 

XS

XS

XS

XS

S

S

S

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

71.1

 

XS

XS

XS

S

S

S

S

S

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

73.7

 

 

XS

XS

S

S

S

S

S

M

M

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

76.2

 

 

 

XS

S

S

S

S

S

M

M

M

M

 

 

 

 

 

 

 

 

78.7

 

 

 

 

 

 

 

S

M

M

M

M

M

M

L

 

 

 

 

 

 

81.3

 

 

 

 

 

 

 

 

M

M

M

M

M

M

L

L

L

 

 

 

 

83.8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M

M

M

M

L

L

L

L

L

XL

 

 

86.4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M

M

L

L

L

L

L

XL

 

 

88.9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L

L

L

L

XL

XL

 

 

91.4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L

L

XL

XL